infocn.org 关于颜色 平面配色 网页配色 颜色代码 色名 视频教程 配色工具 关于我们 欢迎加入QQ群75704887

友善

友善

配色设计要想表达友善之意时,常会使用到橙色。这种色彩组合,开放、随和,又有一切表现能量和动力的素质。能够创造出平等、有序气氛,却没有强势和支配的霸气。

橙色和它邻近的几个色彩常应用在快餐厅,因为这类色彩会散发出食物品质好、价钱公道等诱人的讯息。橙色有耀眼、活力的特质,所以被选为在危险地区的国际安全色。橙色的救生筏和救生设备(例如救生衣等)可以让人轻易地在蓝色和灰色的大海里发现踪迹。

补色色彩组合原色色彩组合单色色彩组合
70
22
68
20
84
20
52
19
22
20
20
72
21
67
23
81
17
50
23
18
20
23
20
67
19
66
21
86
21
53
17
19
20
17
20
65
20
65
18
84
18
52
18
23
20
24
18
分裂补色色彩组合类比色彩组合
18
76
60
76
20
60
20
28
36
12
20
27
4
12
20
22
79
58
74
20
62
19
29
36
12
22
26
4
14
20
19
76
59
78
20
63
22
32
36
14
24
26
7
16
20
21
76
61
79
19
60
21
27
38
15
18
20
6
15
18
中性色彩组合冲突色彩组合分裂色彩组合
98
100
20
17
20
60
20
76
20
58
76
22
101
20
106
18
20
59
21
79
22
61
78
20
20
98
104
19
20
58
22
75
21
59
75
18
97
102
20
17
18
57
19
75
17
62
78
21